artilex.nl
  |  
  |  
  |  
  |  
aanbiedingen
NL

gratis verzending bij een bestelling boven de 75 euro*
€ 10 KORTING
bij een bestelling vanaf 250 euro

winkelen in een met ssl beveiligde omgeving

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!
€ 25 KORTING
bij een bestelling vanaf 1000 euro

artilex.nl geeft minimaal 6 maanden garantie!
artilex.nl
 / 

Disclaimer

disclaimer

algemeen
Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van artilex.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van artilex.nl.

gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door artilex.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. artilex.nl verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door artilex.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van artilex.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel artilex.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. artilex.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij artilex.nl en of hun rechtmatige eigenaren en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van artilex.nl.

geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door artilex.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel artilex.nl zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. artilex.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. artilex.nl verstrekt door middel van deze site informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
WINKELWAGEN
artikel|prijs|totaal
Uw winkelwagen is leeg.
Artikelen (0)Prijs in euro incl. BTW
totaal €0,00
Nieuwsbrief van artilex.nl
Betalingsmogelijkheden bij artilex.nl
Volg en vind artilex.nl

artilex.nl
  |  
  |  
  |  
  |  

© 2014 artilex.nl - Web design by Made in Space Productions